KOERSINFORMATIE Rendement klik voor meer info
BROCHURE AANVRAGEN
Uw naam

Contact opnemen

Waardegroeifonds

Voorstraat 2
3628 AH Kockengen
Nederland
Tel. 0346 - 24 25 10
Contactformulier

Structuur

Schema structuur Waardegroeifonds

De rode lijn verbeeldt de strikte scheiding tussen het fondsvermogen. Het fondsvermogen is het vermogen bijeengebracht door de participanten. Er mogen én kunnen geen gelden van de bewaarder uit het fondsvermogen naar anderen dan de participanten worden overgemaakt (behoudens afspraken 1 t/m 3). De bewaarder is juridisch eigenaar van de gelden en effecten. Participanten zijn eigenaar voor hun aandeel in het fondsvermogen (fonds voor gemene rekening).
Tussen de verschillende partijen zijn de volgende overeenkomsten/verhoudingen:

  1. Overeenkomst van beheer en bewaring. De beheerder mag alleen de effecten van de bewaarder beheren, en krijgt daar een vooraf afgesproken beloning voor uit het fonds (zie prospectus). De bewaarder controleert of de ingebrachte gelden op de afgesproken wijze worden belegd.
  2. Administratieovereenkomst. De administrateur houdt het participantenregister bij, en berekent maandelijks de waarde per participatie (Netto Vermogenswaarde) en communiceert dat direct met de participanten. Deze ontvangt voor zijn werkzaamheden een vooraf afgesproken beloning uit het fonds (zie prospectus).
  3. Accountantscontrole. Een externe accountant controleert de jaarverslagen van de bewaarder en ontvangt daarvoor een vooraf afgesproken vergoeding.

In het prospectus is de Overeenkomst van beheer en bewaring opgenomen. Deze en ook alle andere overeenkomsten, afspraken, maar ook bankafschriften en effectentransacties zijn aanwezig op het kantoor van de beheerder. Al deze stukken zijn op verzoek van de participant in te zien (naam en adresgegevens van participanten zullen onleesbaar gemaakt worden, zodat de vertrouwelijkheid van alle participanten gewaarborgd blijft).

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief. Klik hier